Partnertext från Aff

Hur beskriver du din förvaltning?

Philip Österlund, vd för Aff.

Att beskriva vilken tjänst som ska utföras av en leverantör eller beskriva den internt är inte alltid helt enkelt. Har du fått med allt? Vad ska ingå i fast ersättning och vad händer när tjänsten avviker från avtalet?

Vi råder branschens alla parter att förhålla sig till samma spelregler för tjänsteentreprenader där det pratas samma språk. Då vet du vad du frågar efter och du vet vad du svarar på, det besparar alla parter tid och problem.

Aff-dokumentationen är ett hjälpmedel för att skapa avtal inom fastighetsförvaltning och Facility Management. Aff bygger, likt motsvarande regelverk inom byggsidan (AB, ABT etcetera), på det fasta regelverket ABFF.

Partsneutral
ABFF innehåller nio kapitel-paragrafer som utgör grunden för ett avtal. ABFF är gjort för att åstadkomma en jämförelse i en upphandlingssituation och är partsneutral.

Ett annat fast dokument är Aff-definitioner som definierar ett större antal termer som förekommer frekvent i beskrivningen av tjänsterna. Till exempel tillsyn, skötsel, arbete med mera.

Fasta dokument och mallar
Utöver de fasta dokumenten ABFF och Aff-definitioner så finns en rad mallar som hjälp för att beskriva entreprenaden och de tjänster som ska utföras.

Mallarna har en given struktur med rubriker (koder) i olika nivåer för att underlätta beskrivningen. Exempel SC Fastighetsteknik, SC2 Byggnad yttre, SC2.3 Entréer, portar med mera och SC 2.34 Maskindrivna portar. Mallarna innehåller såväl rådstexter som rena exempel på vad som kan skrivas.

Utmärkt för återkommande tjänster
Sammanfattningsvis så är Aff utmärkt att använda för alla avtal (entreprenader eller interna) som rör återkommande tjänster på plats. Det kan vara fastighetsförvaltning, fastighetsdrift, FM-tjänster, parkdrift med mera.

Philip Österlund, vd Aff

Läs fler artiklar på Förvaltarforum Kompetens