Kommission ska utveckla hyresrätten

Hyresgästföreningen tillsätter en oberoende kommission med representanter från forskning, politik, kommunal och privat fastighetsförvaltning.

Kommissionens uppdrag är att förklara, utveckla och förädla hyresrätten samt utforma konkreta idéer till hur hyressättnings- och förhandlingssystemet kan utvecklas.

Hyreskommissionen leds av Stefan Attefall (KD) som ordförande och består därutöver av Chris Österlund, vd Botkyrkabyggen, Adam Cocozza, vd Botrygg, Erika P Björkdahl, docent civilrätt Uppsala universitet, Martin Grander, doktorand Malmö högskola, Nina Lundström, riksdagsledamot (L) och Sven Renström, vd Olov Lindgren.

Arbetet i kommissionen pågår fram till juni 2018 då det avrapporteras till hyresgästföreningens förbundsstyrelse och ledningsgrupp.


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /www/webvol9/nl/z9a2ws8bxs1aj5a/forvaltarforum.se/public_html/wp-content/themes/mh_newsdesk_child/content-related.php on line 3