Resultat av energi- och klimatrådgivning

Under 2017 har 150 bostadsrättsföreningar fått gratis rådgivning om energieffektiv belysning av Sveriges kommunala energi- och klimatrådgivare.

Resultatet visar att varje besökt förening i snitt kan spara 56 procent av sin elanvändning kopplat till belysning.

– Många föreningar har redan genomfört, eller beslutat om att genomföra, åtgärder som sammanlagt minskar elanvändningen med 500 000 kilowattimmar. Det motsvarar den årliga användningen av hushållsel i cirka 100 hushåll, berättar Jimmy Anjevall Projektledare, Energikontoret Region Jämtland Härjedalen.

Intresset för solceller har också varit stort och över 1 000 personer har fått en fördjupad rådgivning om hur man producerar egen el med hjälp av solceller på taket.