Vasakronan satsar mer på teknisk utveckling

Med den nya organisationen skapar vi ännu bättre förutsättningar att både drifta och utveckla våra fastigheter, säger Nicklas Walldan.

Vasakronan skapar en ny teknikorganisation byggd för att bättre hantera förändring och utveckling. Samtidigt läggs fler fastighetsanknutna servicetjänster ut på Coor.

– Vi riggar oss för att på ett bättre sätt möta den tekniska utvecklingen. Branschen är av tradition bra på att förvalta fastigheter men inte lika bra på att utveckla själva beståndet. Genom en tydligare uppdelning mellan drift och utveckling blir vi bättre organiserade för att jobba med teknikutveckling i befintligt bestånd, säger Nicklas Walldan, chef för teknik, service och utveckling på Vasakronan.

Två nya roller och en ny enhet
I den nya organisationen ersätts nuvarande roller av två helt nya och med en helt annan kompetensprofil än tidigare: en Fastighetsansvarig teknik med fullt tekniskt ansvar för fastigheterna och en Fastighetsutvecklare teknik med uppgiften att införa ny teknik.

– Samtidigt skapar vi en ny central funktion för teknikutveckling med uppdraget att hitta, utveckla, testa och utvärdera ny teknik.

Mer resurser till teknikutveckling
Förändringen innebär att bolaget tydliggör ansvarsfördelningen för drift respektive utveckling och ökar resurserna för teknikutveckling.

– Solceller, batterilagring, likströmsnät och elektroniska passagesystem. Listan över tekniska lösningar som vi redan jobbar med är lång. Med den nya organisationen skapar vi ännu bättre förutsättningar att både drifta och utveckla våra fastigheter.

– Dessutom tror och hoppas vi att det blir lättare att rekrytera tekniker och ingenjörer när vi kan erbjuda mer specialutformade tjänster, säger Nicklas Walldan.

Fördjupat samarbete med Coor

Samtidigt fördjupar Vasakronan sitt strategiska samarbete med Coor genom att lägga ut en stor del av den fastighetsanknutna servicen till dem. Cirka 30 av Vasakronans nuvarande drifttekniker kommer att gå över till Coor för att säkra kvaliteten och delta i utvecklingen av hela den tekniska serviceleveransen.

– Genom att Coor tar hand om all felanmälan, ronderingar, nyckelutlämning och annat som tar mycket tid kan vi koncentrera oss mer på drift och utveckling. Samtidigt ger det Coor större möjligheter att utveckla och förbättra sina servicetjänster. Vi kommer bland annat att fokusera på energi- och inomhusklimatfrågorna.

Börjar gälla 1 februari nästa år
Efter omorganisationen som träder ikraft den 1 februari 2018 har Vasakronan fortfarande cirka 100 anställda som arbetar med teknik.

Text: Hans Hellberg
hans.hellberg@forvaltarforum.se

Kontakt:
Nicklas Walldan
Chef teknik, service och utveckling
tel: 070–968 15 96, e-post: nicklas.walldan@vasakronan.se