Partnertext från AktivBo

Åtgärdsdagar varje månad hos Willhem     

Med hjälp av månadsvisa NKI-dagar väljer Willhem att fokusera på utvalda åtgärder ute i områdena. Hyresgästundersökningen ligger som grund för att identifiera utmaningar som kan handla om allt från skräp i utemiljön till slitna tvättstugor. Alla ansvariga i respektive område träffas en gång i månaden för att satsa på att åtgärda, förbättra och synas ute i områdena.

– Vi ville ha ett ordentligt tryck i NKI-arbetet. Tanken är att lägga fokus på ett område i taget som behöver ses över lite extra. I stället för att en bovärd ska ta i det själv så gör vi det tillsammans som en kraftansträngning, säger Evelina Johnson, kundservicechef på Willhem.

Alla är med
De som deltar under NKI-dagarna är bovärdar, förvaltare, förvaltningsassistenter och fastighetschefer. Först anordnas ett möte där man gör upp en plan och bestämmer vilket område och vilka åtgärder som ska genomföras den månaden.

– Vi ser i resultatet från undersökningen var vi behöver lägga mer kraft. Vi lägger fram vad som är viktigt att genomföra och beslutar vilket område som vi ska satsa på den månaden.

– Tidigare upplevde vi att NKI-arbetet var bovärdarnas eget, men vi vill få alla ansvariga i området involverade. Bovärden och förvaltningsassistenten är huvudansvariga och anordnar NKI-dagen i deras område, men alla hjälps åt och engagerar sig under dagen, fortsätter Evelina Johnson.

Evelina Johnsson, kundservicechef.

Allt från plantering till målning
Personalen är ute i områdena och arbetar i stort sett hela dagen med olika åtgärder under NKI-dagarna. Det kan röra sig om exempelvis plantering av nya rabatter, måla om i tvättstugor eller sätta upp tavellister i trapphuset.

– Hela kontoret samlas på ett och samma ställe och eftersom vi är så många som hjälps åt hinner vi åtgärda allt på en dag. Personalen kör en gemensam lunch eller gemensam fika och gör det till en rolig dag som verkligen uppskattas. Vi kan bocka av sådant som annars är svårt att genomföra eller som tar lång tid.

– Naturligtvis gör vi mycket i vardagen också men ibland behöver man göra de här stora insatserna. Vi ville få en effekt av att det händer något och att det syns. Det blir fokuserat och tydligt, säger Evelina Johnson.

Skapar bra sammanhållning
Beslutet om vilka områden och åtgärder som man väljer att fokusera på grundas främst i resultatet från hyresgästundersökningen och handlingsplanerna, men också från vad som kommer upp från ronderingarna ute i områdena.

– Ytterligare en fördel är att man skapar bra sammanhållning. Det blir nu ett större delat ansvar, något gemensamt, och vi får ett gott samarbete mellan bovärd och förvaltningsassistent, säger Evelina Johnson.