Innehåll från MestroAnnons

Bästa onlineplattform för digital energiuppföljning i stor utvärdering

I en stor upphandling som nyligen genomförts fick Mestro högsta poäng

 

Upphandlingen genomfördes av Göteborgs stads lokalförvaltning. Mestro gick head-to-head mot flera system för energiuppföljning, kostnadsanalys och miljörapportering.

I en av höstens större upphandlingar har Mestro som ledande energiuppföljningssystem utvärderats head-to-head mot flera system för energiuppföljning, kostnadsanalys och miljörapportering. Utvärderingsrapporten som signerades av fyra olika yrkesroller (inköp, energianalytiker, förvaltare och beställare) gav Mestro hösta poäng och talar sitt tydliga språk.

Henrik Grunning på Mestro förtydligar:

– Vi fick en personlig inbjudan till upphandlingen som vi inte kunde tacka nej till. Vårt deltagande fick bli ett testskott mot större offentliga aktörer. Vi ville få en reality check på vårt erbjudande i konkurrens med alla andra energiuppföljningssystem på marknaden. I den omfattande utvärderingsprocessen som följde utvärderades vi på nästan 250 punkter av en ledande och kunnig offentlig beställare.

Traditionellt ligger Mestros fokus på att ge användare i kommersiell förvaltning med spridda bestånd en omedelbar inblick och kunskap om energisituationen oavsett användarnivå. Det betyder i klartext att alla parter intresserade av energisituationen i en fastighetsportfölj inom 5 minuter, kan ta del av den information som behövs för prioritering, planering och uppföljning av åtgärder i deras verksamhet, oavsett yrkesroll.

Användarvänlighet och ett starkt fokus på visuell representation är stora möjliggörare. Det kombineras med dynamiska vyer som anpassar sig automatiskt.

– Våra traditionella kunder slipper en massa onödiga knapptryckningar och musklick för att välja ut ett resultat till statiska rapporter. Mestros vyer är dynamiska. Det betyder att vyer och system automatisk anpassar sig till vad våra användare tittar på när de rör sig i systemet. Enkel användning med omedelbar nytta är vår melodi, och vi såg nu att det även uppskattas i lokala offentliga förvaltningar.

Målet är att användare ska slippa all manuell handpåläggning som man inte vill befatta sig med. Det gäller även i rapportvyer för att se och analysera relevanta data. Dynamiska vyer kapar väntetider och ger ett mer användbart system. Användare kan logga in, analysera och prioritera den information som är relevant för just hen, oavsett uppdrag och målsättning på mindre än 5 minuter. Systemet blir användbart i praktiken och en snabb grund för välplanerade, proaktiva åtgärder och uppföljning.

– Den gamla sanningen att en bild säger mer än tusen ord är mer relevant än någonsin i dag. Vi har lyckats skapa en dynamiskt visuell miljö som gör energiuppföljning, kostnadsanalys och miljörapportering mycket lättare än vad som tidigare varit möjligt med gammal teknik. Det gör Mestro EMS till en betydligt mer användbar systemlösning än en skrivbordsprodukt, vilket många andra system är mer anpassade till. Det uppmärksammades i upphandlingen.

Styrkan i Mestros visualisering kombinerat med ett kraftfullt stöd för automatisk in- och utdata, placerade Mestro på en tydlig första plats i utvärderingsrapporten av genomförda demonstrationer.

När det gäller tillgång till automatiskt insamlad timdata finns ett samarbete med energiaktörer inom Svenska Kraftnät. Det samarbetet har resulterat i befintliga databryggor till en majoritet av Sveriges nätägare. Det kan ge direkt tillgång till timdata på huvudmätare.

Som komplement till det stödjs merparten av de drift- och undermätarsystem som finns installerade i fastigheter idag. Det möjliggör automatisk mätvärdesinsamling på detaljnivå ifrån iprincip alla olika undermätare och energislag djupt in i en fastighetsportfölj. Insamlingen kan hanteras som en tjänst, så att systemet fylls med historisk och löpande data automatiskt. På så sätt är systemet operativt direkt efter utrullning.

– Vi vet att vi har den visuellt bästa produkten för digital energiuppföljning på marknaden. Men resultatet i utvärderingsrapporten var ändå överraskande positivt. Hela anbudsprocessen i sig var riktigt rolig och vi lärde oss väldigt mycket. Samtidigt fick vi möjlighet att lära känna flera väldigt kompetenta, trevliga och roliga göteborgare.

– Kort sagt har göteborgarna sagt sitt. Mestro EMS är det bästa och mest användbara verktyget för digital energiuppföljning, punkt. Det ligger i linje med andra omdömen vi hör efter att man sett det ”in action”. Enkelheten i arbetet som visualiseringen medför i kombination med tillgång till mycket bra och kvalitetssäkrad data ned på sekundnivå, är några av våra stora konkurrensfördelar. – säger Henrik Grunning.

Utvärderingen baserades på ca 250 skall- och börkrav. Mestro rankades bra i samtliga och fick högsta poäng i demonstrationen som delades in i åtta områden. Vill du veta mer om utvärderingen eller få liv i din energiuppföljning bokar vi gärna ett möte.

Följ oss på sociala medier