Lidköpings kommun krävs på upphandlingsböter

Konkurrensverket kräver Lidköpings kommun på böter/upphandlingsskadeavgift för en otillåten direktupphandling av grävtjänster.

Konkurrensverket har vänt sig till Förvaltningsrätten i Jönköping med en begäran om att Lidköpings kommun ska betala 190 000 kronor i böter/upphandlingsskadeavgift.

Anledningen är att kommunen har ingått ett avtal med ett entreprenadföretag om grävtjänster utan föregående annonsering.

Konkurrensverkets pressmeddelande