Pilotprojekt för framtidens solel

Batterilager, elbilsladdning och 374 solpaneler kopplas samman när Askersunds kommun satsar på miljövänlig el och ny teknik.

Projektet Soldrift Sjöängen startade i januari och drivs av Askersunds kommun, Vattenfall och Sustainable Innovation med bidrag från Energimyndigheten.

Solpanelerna på taket på Sjöängens kunskaps- och kulturcentrum genererar el som lagras i ett energilager som byggs i Sjöängen. Sedan tas energin ut när den behövs, antingen till byggnadens behov eller till laddplatser för elfordon som kommer finnas på en ny parkering.

– Vi har precis fått tekniken på plats och nu planeras testerna som ska pågå i ett år framåt, säger Jan Kristoffersson, projektledare på Sustainable Innovation.

Praktisk erfarenhet
– Det gläder oss att vårt miljöengagemang uppmärksammas och framförallt att den nya tekniken kan testas där så många invånare kan ta del av den i allt från undervisning till konferenser med mer. Vi hoppas så klart att fler kommuner ser fördelarna med den nya miljötekniken och vill ta efter, säger Per Eriksson, kommunstyrelsens ordförande (S) i Askersund.

Under våren och sommaren har många entreprenörer arbetat för att få allt på plats och förutom att producera solel så bidrar projektet till att utveckla kunskap och praktisk erfarenhet av energilagring, styrning och optimering av energiflöden.

Vattenfalls strategi
Praktisk erfarenhet av detta är värdefullt nu när hela Sveriges energisystem håller på att ställa om till mer vind och sol i systemet, och en av anledningarna till att Energimyndigheten är med och finansierar projektet.

– Det här projektet ligger i framkant där lokala integrerade system minskar den totala kostnaden och förbättrar miljön. Det passar väldigt bra in i Vattenfalls strategi att bli klimatneutralt inom en generation, säger Torbjörn Johansson, chef Kompletterande Affärer på Vattenfall Eldistribution AB.

Kontakt

Jan Kristoffersson
projektchef på Sustainable Innovation
jan.kristoffersson@sust.se
070-645 37 56