Färre nyanlända anvisas 2018

Regeringen har beslutat att 15 200 nyanlända ska anvisas nästa år enligt bosättningslagen som trädde i kraft 2016.

Det innebär att det totala antalet personer som kommunerna måste ordna boende till nästa år blir färre än i år.

Dessutom får kommuner som tar ett stort samlat ansvar för nyanlända färre anvisade.

Syftet med lagen är att nyanlända snabbare ska tas emot för bosättning i en kommun och kunna påbörja sin etablering på arbetsmarknaden och i samhällslivet.

Läs mer på Regeringens hemsida