Västsveriges smartaste byggnad

Kopparhuset på Kungsportsavenyen i centrala Göteborg har blivit utsedd till Västsveriges smartaste fastighet på Fastighetsmässan i Göteborg.

Fastigheten har blivit helt koldioxidneutral efter en ny- och ombyggnation. Geoenergi från ett 40-tal hål på 300 meters djup i berget hämtas till en energicentral som drivs av fastighetsägaren Wallenstams vindkraftel.

Kopparhuset har enligt motiveringen dessutom med sin spännande arkitektur och unika butiker bidragit till att skapa en modern och internationell känsla för stadskärnan i Göteborg.