Diös belönas för hållbarhetsarbete

Diös har tilldelats EPRA:s utmärkelse 2017 för största förbättring inom hållbarhetsrapportering enligt EPRA:s rekommendationer.

Diös når nu EPRA Gold vilket är den högsta nivån för hållbarhetsredovisning vilket visar på hög standard och transparens. Utmärkelsen annonserades den 6 september vid den årliga EPRA-konferensen i London.

EPRA står för European Public Real Estate Association och är en intresseorganisation för börsnoterade fastighetsbolag i Europa.