Stångåstaden tar fram digital strategi

Digitalisering blir ett eget affärskritiskt område i Stångåstadens affärsplan för 2018. En digital strategi har utformats under senaste året. Höjd kvalitet i förvaltningen, ökad kundnytta och mer tid för personliga möten är målet.

Bolaget har använt sig av metoden scenariobaserad planering, som består av fem steg, för att få till en robust och hållbar strategi, förklarar Stångåstadens IT-chef Per Sjösvärd.

– Vi började med att identifiera trender och analysera konsekvenser och möjligheter. Just nu är vi i färd med att skapa strategierna och ska införlivas i affärsplanen under hösten.

Per Sjösvärd, IT-chef på Stångåstaden.

IT-säkerhet viktigast
I arbetet har företaget listat de sex viktigaste faktorerna som påverkar om strategin blir framgångsrik eller inte. Överst hamnar IT-säkerhet.

– IT-säkerheten är a och o när man bygger digitala tjänster. Om kunderna misstänker att tjänsten är osäker kommer de inte att använda den, säger Per Sjösvärd. Dessutom ger nya dataskyddsförordningen ett utpekat ansvar, vi måste skydda våra kunders personuppgifter.

Undvika digitalt utanförskap
Andra saker att väga in är kundernas förväntningar på nya tjänster och service, den yngre generationens krav på fler digitala tjänster, sociala medier och sakernas internet samt hur infrastrukturen i fastigheterna ska se ut och underhållas för att möjliggöra smarta hus- och hemtjänster.

– Vi är också måna om att inte skapa ett digitalt utanförskap. Vi kommer att behålla analoga alternativ så att kunderna kan välja vilken väg de vill gå. Även kundernas mognad kommer öka över tid men det måste finnas ett val.

Jobba förebyggande
Målbilden för framtiden med den digitala strategin är att effektivisera administrationen och frigöra tid och därigenom nå högre kvalitet, ökad kundnytta och tid för fler personliga möten.

– Ambitionen är att vi ska hinna kontakta kunden om kommande underhållsbehov i stället för att kunden kontaktar oss när något gått sönder. Att vara med på den digitala resan är också en förutsättning för att vara en attraktiv arbetsgivare, säger Per Sjösvärd.

Text: Hans Hellberg
hans.hellberg@forvaltarforum.se