KTH-doktorand utvärderar spillvattenvärmeväxlare

Tillsammans med KTH ska företaget Inex laboratorium undersöka bland annat temperaturverkningsgrad och värmeövergångstal hos olika typer av spillvattenvärmeväxlare. Värmeväxlarna ska studeras både i laboratorium och i fält.

Utvärderingen ska göras av företagets industridoktorand Sofia Korpar Malmström, KTH.

Produkter för att ta tillvara värmen i avloppsvatten har funnits länge, men tekniken är fortfarande inte vanlig, och långtidsmätningar på anläggningar i drift saknas.